کفپوش اتاق عمل

کفپوش اتاق عمل

 

اتاق عمل از جمله مکان ‌هایی است که شرایط بهداشتی در آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار می‌باشد

به طوریکه مستقیماً با سلامت انسان‌ها ارتباط دارد بنابراین باید در انتخاب کفپوش اتاق عمل دقت کافی داشت.

از طرف دیگر کفپوش اتاق عمل باید به نحوی طراحی, فرموله و اجرا شود که در کنار داشتن ویژگی آنتی باکتریال بودن دارای ویژگی آنتی استاتیک کانداکتیو نیز باشد

این ویژگی با هدف انتقال و تخلیه جریان الکتریسیته ساکن که به هر نحوی بر روی سطوح ایجاد می‌شود و عدم تخلیه آن سبب انحراف درداده های دستگاه‌های دقیق نظیر ضربان قلب بیمار می‌گردد.